Svit

12 017,28 km

Celkovo na bicykli

1 239

Počet jázd

3 004,32 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Svit
Štatutárny zástupca
Ing. Dáša Vojsovičová
Počet obyvateľov
7 931
Registrovaných tímov/účastníkov
12 / 38
Najazdených km/účastníka
316,24 km
Koordinátor mesta
Daniela Virostko
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2022