Topoľčany

13 980,12 km

Celkovo na bicykli

2 075

Počet jázd

3 495,03 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Topoľčany
Štatutárny zástupca
JUDr. Alexandra Gieciová
Počet obyvateľov
24 438
Registrovaných tímov/účastníkov
42 / 125
Najazdených km/účastníka
111,84 km
Koordinátor mesta
Lenka Savarová
Telefónne číslo
+421910976107
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2022