Trebišov

6 964,66 km

Celkovo na bicykli

2 054

Počet jázd

1 741,16 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trebišov
Štatutárny zástupca
PhDr. Marek Čižmár
Počet obyvateľov
24 546
Registrovaných tímov/účastníkov
34 / 115
Najazdených km/účastníka
60,56 km
Koordinátor mesta
Anna Dragulová
Telefónne číslo
-
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2022