Trenčianske Teplice

2 968,39 km

Celkovo na bicykli

286

Počet jázd

742,10 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trenčianske Teplice
Štatutárny zástupca
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
Počet obyvateľov
4 149
Registrovaných tímov/účastníkov
7 / 20
Najazdených km/účastníka
148,42 km
Koordinátor mesta
Libuša Sedláková
Telefónne číslo
0915815687
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2022