Trenčín

110 074,03 km

Celkovo na bicykli

13 481

Počet jázd

27 518,51 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trenčín
Štatutárny zástupca
Mgr. Richard Rybníček
Počet obyvateľov
55 416
Registrovaných tímov/účastníkov
190 / 675
Najazdených km/účastníka
163,07 km
Koordinátor mesta
Patrik Žák
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2022