Trnava

96 614,52 km

Celkovo na bicykli

12 928

Počet jázd

24 153,63 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trnava
Štatutárny zástupca
JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Počet obyvateľov
64 735
Registrovaných tímov/účastníkov
179 / 619
Najazdených km/účastníka
156,08 km
Koordinátor mesta
Ľubica Miksádová
Telefónne číslo
0911033537
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2022