Trstená

2 784,59 km

Celkovo na bicykli

496

Počet jázd

696,15 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Trstená
Štatutárny zástupca
Magdaléna Zmarzláková
Počet obyvateľov
7 307
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 30
Najazdených km/účastníka
92,82 km
Koordinátor mesta
Mgr. Katarína Matušíková
Telefónne číslo
-
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2022