Turany

1 396,15 km

Celkovo na bicykli

395

Počet jázd

349,04 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Turany
Štatutárny zástupca
Ing. Dušan Novysedlák
Počet obyvateľov
4 253
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 16
Najazdených km/účastníka
87,26 km
Koordinátor mesta
Peter Kračmer
Telefónne číslo
0915751115
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2022