Turčianske Teplice

1 324,63 km

Celkovo na bicykli

245

Počet jázd

331,16 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Turčianske Teplice
Štatutárny zástupca
Mgr. Igor Hus
Počet obyvateľov
6 275
Registrovaných tímov/účastníkov
7 / 16
Najazdených km/účastníka
82,79 km
Koordinátor mesta
Zuzana Rešetárová
Telefónne číslo
-
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2022