Tvrdošín

5 854,87 km

Celkovo na bicykli

421

Počet jázd

1 463,72 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Tvrdošín
Štatutárny zástupca
Ing. Ivan Šaško
Počet obyvateľov
9 165
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 18
Najazdených km/účastníka
325,27 km
Koordinátor mesta
Roman Jurinec
Telefónne číslo
+421908352853
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2022