Veľké Kapušany

288,20 km

Celkovo na bicykli

136

Počet jázd

72,05 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Veľké Kapušany
Štatutárny zástupca
PaedDr. Peter Petrikán, PhD.
Počet obyvateľov
8 810
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 10
Najazdených km/účastníka
28,82 km
Koordinátor mesta
Ing. Andrea Soltészová
Telefónne číslo
-
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2022