Veľký Šariš

1 987,97 km

Celkovo na bicykli

592

Počet jázd

496,99 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Veľký Šariš
Štatutárny zástupca
JUDr. Viliam Kall
Počet obyvateľov
6 548
Registrovaných tímov/účastníkov
12 / 33
Najazdených km/účastníka
60,24 km
Koordinátor mesta
Mária Gáborová
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2022