Vráble

20 899,78 km

Celkovo na bicykli

2 525

Počet jázd

5 224,95 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Vráble
Štatutárny zástupca
Ing. Tibor Tóth
Počet obyvateľov
8 482
Registrovaných tímov/účastníkov
23 / 85
Najazdených km/účastníka
245,88 km
Koordinátor mesta
Mgr. Ladislav Kováč
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2022