Vrbové

7 828,20 km

Celkovo na bicykli

1 374

Počet jázd

1 957,05 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Vrbové
Štatutárny zástupca
Dott. Mgr. Ema Maggiová
Počet obyvateľov
5 912
Registrovaných tímov/účastníkov
18 / 62
Najazdených km/účastníka
126,26 km
Koordinátor mesta
Vladimír Strečanský
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2022