Vrútky

1 852,57 km

Celkovo na bicykli

471

Počet jázd

463,14 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Vrútky
Štatutárny zástupca
Mgr. Branislav Zacharides
Počet obyvateľov
7 731
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 25
Najazdených km/účastníka
74,10 km
Koordinátor mesta
Juraj Gorilák
Telefónne číslo
043/4241822
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2022