Žiar nad Hronom

3 758,39 km

Celkovo na bicykli

743

Počet jázd

939,60 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Žiar nad Hronom
Štatutárny zástupca
Mgr. Peter Antal
Počet obyvateľov
18 669
Registrovaných tímov/účastníkov
15 / 35
Najazdených km/účastníka
107,38 km
Koordinátor mesta
Mgr. Katarína Reiterová
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2022