Žilina

111 595,81 km

Celkovo na bicykli

13 693

Počet jázd

27 898,95 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Žilina
Štatutárny zástupca
Mgr. Peter Fibáne
Počet obyvateľov
80 386
Registrovaných tímov/účastníkov
258 / 906
Najazdených km/účastníka
123,17 km
Koordinátor mesta
Ľuboš Slebodník
Telefónne číslo
0908918972
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2022