Zlaté Moravce

12 774,02 km

Celkovo na bicykli

2 172

Počet jázd

3 193,50 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Zlaté Moravce
Štatutárny zástupca
PaedDr. Dušan Husár
Počet obyvateľov
11 228
Registrovaných tímov/účastníkov
29 / 108
Najazdených km/účastníka
118,28 km
Koordinátor mesta
Stanislava Hudáková
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2022