Bánovce nad Bebravou

5 781,48 km

Celkovo na bicykli

617

Počet jázd

1 445,37 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bánovce nad Bebravou
Štatutárny zástupca
Ing. Róbert Gašparík
Počet obyvateľov
16 943
Registrovaných tímov/účastníkov
10 / 33
Najazdených km/účastníka
175,20 km
Koordinátor mesta
Mgr. Nicole Mokráňová
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

67,51 km

Celkovo chôdza

43

Počet jázd

18,30 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bánovce nad Bebravou
Štatutárny zástupca
Ing. Róbert Gašparík
Počet obyvateľov
16 943
Registrovaných tímov/účastníkov
10 / 33
Najazdených km/účastníka
2,05 km
Koordinátor mesta
Mgr. Nicole Mokráňová
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

152,31 km

Celkovo verejnou dopravou

5

Počet jázd

25,74 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bánovce nad Bebravou
Štatutárny zástupca
Ing. Róbert Gašparík
Počet obyvateľov
16 943
Registrovaných tímov/účastníkov
10 / 33
Najazdených km/účastníka
4,62 km
Koordinátor mesta
Mgr. Nicole Mokráňová
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2023