Banská Bystrica

42 970,15 km

Celkovo na bicykli

5 817

Počet jázd

10 742,54 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Banská Bystrica
Štatutárny zástupca
MUDr. Ján Nosko
Počet obyvateľov
75 317
Registrovaných tímov/účastníkov
159 / 523
Najazdených km/účastníka
82,16 km
Koordinátor mesta
Mária Galková
Telefónne číslo
+421484330628
VÚC
Banskobystrický kraj

5 526,69 km

Celkovo chôdza

2 446

Počet jázd

1 497,73 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Banská Bystrica
Štatutárny zástupca
MUDr. Ján Nosko
Počet obyvateľov
75 317
Registrovaných tímov/účastníkov
159 / 523
Najazdených km/účastníka
10,57 km
Koordinátor mesta
Mária Galková
Telefónne číslo
+421484330628
VÚC
Banskobystrický kraj

12 250,26 km

Celkovo verejnou dopravou

1 467

Počet jázd

2 070,29 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Banská Bystrica
Štatutárny zástupca
MUDr. Ján Nosko
Počet obyvateľov
75 317
Registrovaných tímov/účastníkov
159 / 523
Najazdených km/účastníka
23,42 km
Koordinátor mesta
Mária Galková
Telefónne číslo
+421484330628
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2023