Bardejov

194,85 km

Celkovo na bicykli

148

Počet jázd

48,71 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bardejov
Štatutárny zástupca
MUDr. Boris Hanuščak
Počet obyvateľov
30 579
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 15
Najazdených km/účastníka
12,99 km
Koordinátor mesta
Jiří Brejník
Telefónne číslo
054 3810813
VÚC
Prešovský kraj

7,99 km

Celkovo chôdza

6

Počet jázd

2,17 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bardejov
Štatutárny zástupca
MUDr. Boris Hanuščak
Počet obyvateľov
30 579
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 15
Najazdených km/účastníka
0,53 km
Koordinátor mesta
Jiří Brejník
Telefónne číslo
054 3810813
VÚC
Prešovský kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bardejov
Štatutárny zástupca
MUDr. Boris Hanuščak
Počet obyvateľov
30 579
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 15
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Jiří Brejník
Telefónne číslo
054 3810813
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2023