Beluša

3 897,96 km

Celkovo na bicykli

1 686

Počet jázd

974,49 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Beluša
Štatutárny zástupca
Ján Prekop
Počet obyvateľov
6 199
Registrovaných tímov/účastníkov
19 / 63
Najazdených km/účastníka
61,87 km
Koordinátor mesta
Petra Martišová
Telefónne číslo
0422853519
VÚC
Trenčiansky kraj

58,47 km

Celkovo chôdza

58

Počet jázd

15,85 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Beluša
Štatutárny zástupca
Ján Prekop
Počet obyvateľov
6 199
Registrovaných tímov/účastníkov
19 / 63
Najazdených km/účastníka
0,93 km
Koordinátor mesta
Petra Martišová
Telefónne číslo
0422853519
VÚC
Trenčiansky kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Beluša
Štatutárny zástupca
Ján Prekop
Počet obyvateľov
6 199
Registrovaných tímov/účastníkov
19 / 63
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Petra Martišová
Telefónne číslo
0422853519
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2023