Bernolákovo

2 335,32 km

Celkovo na bicykli

270

Počet jázd

583,83 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bernolákovo
Štatutárny zástupca
Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M.
Počet obyvateľov
9 154
Registrovaných tímov/účastníkov
7 / 22
Najazdených km/účastníka
106,15 km
Koordinátor mesta
Juraj Vida
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

2,17 km

Celkovo chôdza

2

Počet jázd

0,59 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bernolákovo
Štatutárny zástupca
Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M.
Počet obyvateľov
9 154
Registrovaných tímov/účastníkov
7 / 22
Najazdených km/účastníka
0,10 km
Koordinátor mesta
Juraj Vida
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

5,96 km

Celkovo verejnou dopravou

1

Počet jázd

1,01 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bernolákovo
Štatutárny zástupca
Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M.
Počet obyvateľov
9 154
Registrovaných tímov/účastníkov
7 / 22
Najazdených km/účastníka
0,27 km
Koordinátor mesta
Juraj Vida
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2023