Boleráz

473,50 km

Celkovo na bicykli

274

Počet jázd

118,37 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Boleráz
Štatutárny zástupca
Mgr. David Matula
Počet obyvateľov
2 349
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 12
Najazdených km/účastníka
39,46 km
Koordinátor mesta
Marek Daniš
Telefónne číslo
0918055468
VÚC
Trnavský kraj

2,80 km

Celkovo chôdza

2

Počet jázd

0,76 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Boleráz
Štatutárny zástupca
Mgr. David Matula
Počet obyvateľov
2 349
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 12
Najazdených km/účastníka
0,23 km
Koordinátor mesta
Marek Daniš
Telefónne číslo
0918055468
VÚC
Trnavský kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Boleráz
Štatutárny zástupca
Mgr. David Matula
Počet obyvateľov
2 349
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 12
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Marek Daniš
Telefónne číslo
0918055468
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2023