Borský Mikuláš

1 044,92 km

Celkovo na bicykli

738

Počet jázd

261,23 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Borský Mikuláš
Štatutárny zástupca
Bc. Róbert Macek
Počet obyvateľov
3 942
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 30
Najazdených km/účastníka
34,83 km
Koordinátor mesta
Mgr. Oľga Cintulová
Telefónne číslo
0905649180
VÚC
Trnavský kraj

19,74 km

Celkovo chôdza

36

Počet jázd

5,35 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Borský Mikuláš
Štatutárny zástupca
Bc. Róbert Macek
Počet obyvateľov
3 942
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 30
Najazdených km/účastníka
0,66 km
Koordinátor mesta
Mgr. Oľga Cintulová
Telefónne číslo
0905649180
VÚC
Trnavský kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Borský Mikuláš
Štatutárny zástupca
Bc. Róbert Macek
Počet obyvateľov
3 942
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 30
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Mgr. Oľga Cintulová
Telefónne číslo
0905649180
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2023