Bošany

7 330,82 km

Celkovo na bicykli

936

Počet jázd

1 832,70 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bošany
Štatutárny zástupca
Mgr. Branislav Pajda
Počet obyvateľov
4 035
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 41
Najazdených km/účastníka
178,80 km
Koordinátor mesta
Mgr. Branislav Pajda
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

2,08 km

Celkovo chôdza

2

Počet jázd

0,56 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bošany
Štatutárny zástupca
Mgr. Branislav Pajda
Počet obyvateľov
4 035
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 41
Najazdených km/účastníka
0,05 km
Koordinátor mesta
Mgr. Branislav Pajda
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

13,37 km

Celkovo verejnou dopravou

4

Počet jázd

2,26 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bošany
Štatutárny zástupca
Mgr. Branislav Pajda
Počet obyvateľov
4 035
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 41
Najazdených km/účastníka
0,33 km
Koordinátor mesta
Mgr. Branislav Pajda
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2023