Bratislava

383 303,12 km

Celkovo na bicykli

35 125

Počet jázd

95 825,78 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bratislava
Štatutárny zástupca
Ing. arch. Matúš Vallo
Počet obyvateľov
475 577
Registrovaných tímov/účastníkov
809 / 2817
Najazdených km/účastníka
136,07 km
Koordinátor mesta
Marek Ševčík
Telefónne číslo
0911 903 931
VÚC
Bratislavský kraj

20 197,51 km

Celkovo chôdza

10 182

Počet jázd

5 473,53 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bratislava
Štatutárny zástupca
Ing. arch. Matúš Vallo
Počet obyvateľov
475 577
Registrovaných tímov/účastníkov
809 / 2817
Najazdených km/účastníka
7,17 km
Koordinátor mesta
Marek Ševčík
Telefónne číslo
0911 903 931
VÚC
Bratislavský kraj

250 237,40 km

Celkovo verejnou dopravou

12 947

Počet jázd

42 290,12 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bratislava
Štatutárny zástupca
Ing. arch. Matúš Vallo
Počet obyvateľov
475 577
Registrovaných tímov/účastníkov
809 / 2817
Najazdených km/účastníka
88,83 km
Koordinátor mesta
Marek Ševčík
Telefónne číslo
0911 903 931
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2023