Brezno

3 809 km

Celkovo na bicykli

345

Počet jázd

952,25 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Brezno
Štatutárny zástupca
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Počet obyvateľov
19 956
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 24
Najazdených km/účastníka
158,71 km
Koordinátor mesta
Michal Martiník
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

11,34 km

Celkovo chôdza

14

Počet jázd

3,07 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Brezno
Štatutárny zástupca
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Počet obyvateľov
19 956
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 24
Najazdených km/účastníka
0,47 km
Koordinátor mesta
Michal Martiník
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

3 207,83 km

Celkovo verejnou dopravou

93

Počet jázd

542,12 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Brezno
Štatutárny zástupca
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Počet obyvateľov
19 956
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 24
Najazdených km/účastníka
133,66 km
Koordinátor mesta
Michal Martiník
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2023