Bučany

850,35 km

Celkovo na bicykli

73

Počet jázd

212,59 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bučany
Štatutárny zástupca
Ing. Rastislav Kurinec
Počet obyvateľov
2 390
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 5
Najazdených km/účastníka
170,07 km
Koordinátor mesta
Ing. Rastislav Kurinec
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bučany
Štatutárny zástupca
Ing. Rastislav Kurinec
Počet obyvateľov
2 390
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 5
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Ing. Rastislav Kurinec
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

1 379,70 km

Celkovo verejnou dopravou

84

Počet jázd

233,17 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Bučany
Štatutárny zástupca
Ing. Rastislav Kurinec
Počet obyvateľov
2 390
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 5
Najazdených km/účastníka
275,94 km
Koordinátor mesta
Ing. Rastislav Kurinec
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2023