Čadca

9 548,08 km

Celkovo na bicykli

805

Počet jázd

2 387,02 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Čadca
Štatutárny zástupca
JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD.
Počet obyvateľov
22 963
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 48
Najazdených km/účastníka
198,92 km
Koordinátor mesta
Ing. Petra Ďuranová
Telefónne číslo
-
VÚC
Žilinský kraj

20,77 km

Celkovo chôdza

4

Počet jázd

5,63 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Čadca
Štatutárny zástupca
JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD.
Počet obyvateľov
22 963
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 48
Najazdených km/účastníka
0,43 km
Koordinátor mesta
Ing. Petra Ďuranová
Telefónne číslo
-
VÚC
Žilinský kraj

6,20 km

Celkovo verejnou dopravou

1

Počet jázd

1,05 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Čadca
Štatutárny zástupca
JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD.
Počet obyvateľov
22 963
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 48
Najazdených km/účastníka
0,13 km
Koordinátor mesta
Ing. Petra Ďuranová
Telefónne číslo
-
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2023