Černík

1 805,02 km

Celkovo na bicykli

233

Počet jázd

451,26 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Černík
Štatutárny zástupca
Ing. Peter Stuchlý, PhD.
Počet obyvateľov
1 037
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 22
Najazdených km/účastníka
82,05 km
Koordinátor mesta
Simona Vašeková
Telefónne číslo
0918833803
VÚC
Nitriansky kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Černík
Štatutárny zástupca
Ing. Peter Stuchlý, PhD.
Počet obyvateľov
1 037
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 22
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Simona Vašeková
Telefónne číslo
0918833803
VÚC
Nitriansky kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Černík
Štatutárny zástupca
Ing. Peter Stuchlý, PhD.
Počet obyvateľov
1 037
Registrovaných tímov/účastníkov
6 / 22
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Simona Vašeková
Telefónne číslo
0918833803
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2023