Chorvátsky Grob

565,11 km

Celkovo na bicykli

58

Počet jázd

141,28 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Chorvátsky Grob
Štatutárny zástupca
Vladimíra Vydrová
Počet obyvateľov
7 090
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 6
Najazdených km/účastníka
94,19 km
Koordinátor mesta
Peter Matula
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

16,76 km

Celkovo chôdza

45

Počet jázd

4,54 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Chorvátsky Grob
Štatutárny zástupca
Vladimíra Vydrová
Počet obyvateľov
7 090
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 6
Najazdených km/účastníka
2,79 km
Koordinátor mesta
Peter Matula
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Chorvátsky Grob
Štatutárny zástupca
Vladimíra Vydrová
Počet obyvateľov
7 090
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 6
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Peter Matula
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2023