Čierny Balog

658,39 km

Celkovo na bicykli

104

Počet jázd

164,60 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Čierny Balog
Štatutárny zástupca
Mgr. Michal Vetrák
Počet obyvateľov
5 011
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 4
Najazdených km/účastníka
164,60 km
Koordinátor mesta
Miroslava Rosíková
Telefónne číslo
0905157348
VÚC
Banskobystrický kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Čierny Balog
Štatutárny zástupca
Mgr. Michal Vetrák
Počet obyvateľov
5 011
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 4
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Miroslava Rosíková
Telefónne číslo
0905157348
VÚC
Banskobystrický kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Čierny Balog
Štatutárny zástupca
Mgr. Michal Vetrák
Počet obyvateľov
5 011
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 4
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Miroslava Rosíková
Telefónne číslo
0905157348
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2023