Detva

3 672,70 km

Celkovo na bicykli

554

Počet jázd

918,17 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Detva
Štatutárny zástupca
Branislav Baran
Počet obyvateľov
13 847
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 24
Najazdených km/účastníka
153,03 km
Koordinátor mesta
Mária Sekerešová
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

5,85 km

Celkovo chôdza

3

Počet jázd

1,59 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Detva
Štatutárny zástupca
Branislav Baran
Počet obyvateľov
13 847
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 24
Najazdených km/účastníka
0,24 km
Koordinátor mesta
Mária Sekerešová
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Detva
Štatutárny zástupca
Branislav Baran
Počet obyvateľov
13 847
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 24
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Mária Sekerešová
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2023