Dolný Kubín

42 913,46 km

Celkovo na bicykli

7 323

Počet jázd

10 728,37 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dolný Kubín
Štatutárny zástupca
Ing.Ján Prílepok
Počet obyvateľov
17 916
Registrovaných tímov/účastníkov
93 / 326
Najazdených km/účastníka
131,64 km
Koordinátor mesta
Ing.Belvončík Štefan
Telefónne číslo
-
VÚC
Žilinský kraj

2 106,67 km

Celkovo chôdza

843

Počet jázd

570,91 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dolný Kubín
Štatutárny zástupca
Ing.Ján Prílepok
Počet obyvateľov
17 916
Registrovaných tímov/účastníkov
93 / 326
Najazdených km/účastníka
6,46 km
Koordinátor mesta
Ing.Belvončík Štefan
Telefónne číslo
-
VÚC
Žilinský kraj

2 648,59 km

Celkovo verejnou dopravou

222

Počet jázd

447,61 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dolný Kubín
Štatutárny zástupca
Ing.Ján Prílepok
Počet obyvateľov
17 916
Registrovaných tímov/účastníkov
93 / 326
Najazdených km/účastníka
8,12 km
Koordinátor mesta
Ing.Belvončík Štefan
Telefónne číslo
-
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2023