Dubnica nad Váhom

42 377,31 km

Celkovo na bicykli

4 429

Počet jázd

10 594,33 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dubnica nad Váhom
Štatutárny zástupca
Mgr. et Mgr. Peter Wolf
Počet obyvateľov
22 286
Registrovaných tímov/účastníkov
59 / 207
Najazdených km/účastníka
204,72 km
Koordinátor mesta
Mária Škvarová
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

581,69 km

Celkovo chôdza

416

Počet jázd

157,64 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dubnica nad Váhom
Štatutárny zástupca
Mgr. et Mgr. Peter Wolf
Počet obyvateľov
22 286
Registrovaných tímov/účastníkov
59 / 207
Najazdených km/účastníka
2,81 km
Koordinátor mesta
Mária Škvarová
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

2 721,17 km

Celkovo verejnou dopravou

149

Počet jázd

459,88 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dubnica nad Váhom
Štatutárny zástupca
Mgr. et Mgr. Peter Wolf
Počet obyvateľov
22 286
Registrovaných tímov/účastníkov
59 / 207
Najazdených km/účastníka
13,15 km
Koordinátor mesta
Mária Škvarová
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2023