Dunajská Streda

4 642,59 km

Celkovo na bicykli

646

Počet jázd

1 160,65 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dunajská Streda
Štatutárny zástupca
JUDr. Zoltán Hájos
Počet obyvateľov
23 009
Registrovaných tímov/účastníkov
11 / 37
Najazdených km/účastníka
125,48 km
Koordinátor mesta
Ing. Ľubomír Dömény
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

70,24 km

Celkovo chôdza

48

Počet jázd

19,03 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dunajská Streda
Štatutárny zástupca
JUDr. Zoltán Hájos
Počet obyvateľov
23 009
Registrovaných tímov/účastníkov
11 / 37
Najazdených km/účastníka
1,90 km
Koordinátor mesta
Ing. Ľubomír Dömény
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

57,55 km

Celkovo verejnou dopravou

7

Počet jázd

9,73 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Dunajská Streda
Štatutárny zástupca
JUDr. Zoltán Hájos
Počet obyvateľov
23 009
Registrovaných tímov/účastníkov
11 / 37
Najazdených km/účastníka
1,56 km
Koordinátor mesta
Ing. Ľubomír Dömény
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2023