Galanta

16 623,02 km

Celkovo na bicykli

3 154

Počet jázd

4 155,76 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Galanta
Štatutárny zástupca
Peter Kolek
Počet obyvateľov
15 098
Registrovaných tímov/účastníkov
31 / 108
Najazdených km/účastníka
153,92 km
Koordinátor mesta
Štefan Varga
Telefónne číslo
+421910936903
VÚC
Trnavský kraj

417,68 km

Celkovo chôdza

388

Počet jázd

113,19 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Galanta
Štatutárny zástupca
Peter Kolek
Počet obyvateľov
15 098
Registrovaných tímov/účastníkov
31 / 108
Najazdených km/účastníka
3,87 km
Koordinátor mesta
Štefan Varga
Telefónne číslo
+421910936903
VÚC
Trnavský kraj

2 135 km

Celkovo verejnou dopravou

143

Počet jázd

360,82 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Galanta
Štatutárny zástupca
Peter Kolek
Počet obyvateľov
15 098
Registrovaných tímov/účastníkov
31 / 108
Najazdených km/účastníka
19,77 km
Koordinátor mesta
Štefan Varga
Telefónne číslo
+421910936903
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2023