Handlová

3 288,84 km

Celkovo na bicykli

656

Počet jázd

822,21 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Handlová
Štatutárny zástupca
Mgr. Silvia Grúberová
Počet obyvateľov
16 007
Registrovaných tímov/účastníkov
20 / 67
Najazdených km/účastníka
49,09 km
Koordinátor mesta
Vanda Matiašková
Telefónne číslo
0944203120
VÚC
Trenčiansky kraj

1 295,72 km

Celkovo chôdza

1 266

Počet jázd

351,14 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Handlová
Štatutárny zástupca
Mgr. Silvia Grúberová
Počet obyvateľov
16 007
Registrovaných tímov/účastníkov
20 / 67
Najazdených km/účastníka
19,34 km
Koordinátor mesta
Vanda Matiašková
Telefónne číslo
0944203120
VÚC
Trenčiansky kraj

1 983,40 km

Celkovo verejnou dopravou

97

Počet jázd

335,19 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Handlová
Štatutárny zástupca
Mgr. Silvia Grúberová
Počet obyvateľov
16 007
Registrovaných tímov/účastníkov
20 / 67
Najazdených km/účastníka
29,60 km
Koordinátor mesta
Vanda Matiašková
Telefónne číslo
0944203120
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2023