Hlohovec

28 773,38 km

Celkovo na bicykli

5 061

Počet jázd

7 193,35 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Hlohovec
Štatutárny zástupca
Mgr. Ivan Baranovič, MPH
Počet obyvateľov
20 274
Registrovaných tímov/účastníkov
72 / 257
Najazdených km/účastníka
111,96 km
Koordinátor mesta
Miloslav Drgoň
Telefónne číslo
+421905611270
VÚC
Trnavský kraj

1 249,49 km

Celkovo chôdza

891

Počet jázd

338,61 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Hlohovec
Štatutárny zástupca
Mgr. Ivan Baranovič, MPH
Počet obyvateľov
20 274
Registrovaných tímov/účastníkov
72 / 257
Najazdených km/účastníka
4,86 km
Koordinátor mesta
Miloslav Drgoň
Telefónne číslo
+421905611270
VÚC
Trnavský kraj

4 155,26 km

Celkovo verejnou dopravou

296

Počet jázd

702,24 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Hlohovec
Štatutárny zástupca
Mgr. Ivan Baranovič, MPH
Počet obyvateľov
20 274
Registrovaných tímov/účastníkov
72 / 257
Najazdených km/účastníka
16,17 km
Koordinátor mesta
Miloslav Drgoň
Telefónne číslo
+421905611270
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2023