Hriňová

1 831,77 km

Celkovo na bicykli

430

Počet jázd

457,94 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Hriňová
Štatutárny zástupca
Mgr. Stanislav Horník
Počet obyvateľov
7 095
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 43
Najazdených km/účastníka
42,60 km
Koordinátor mesta
Martin Kliment
Telefónne číslo
+421903405479
VÚC
Banskobystrický kraj

393,15 km

Celkovo chôdza

484

Počet jázd

106,54 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Hriňová
Štatutárny zástupca
Mgr. Stanislav Horník
Počet obyvateľov
7 095
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 43
Najazdených km/účastníka
9,14 km
Koordinátor mesta
Martin Kliment
Telefónne číslo
+421903405479
VÚC
Banskobystrický kraj

1 175,10 km

Celkovo verejnou dopravou

148

Počet jázd

198,59 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Hriňová
Štatutárny zástupca
Mgr. Stanislav Horník
Počet obyvateľov
7 095
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 43
Najazdených km/účastníka
27,33 km
Koordinátor mesta
Martin Kliment
Telefónne číslo
+421903405479
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2023