Hrnčiarovce nad Parnou

1 647,82 km

Celkovo na bicykli

360

Počet jázd

411,96 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Hrnčiarovce nad Parnou
Štatutárny zástupca
Mgr. Marcel Škorec
Počet obyvateľov
2 232
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 20
Najazdených km/účastníka
82,39 km
Koordinátor mesta
Marcel Škorec
Telefónne číslo
0907878429
VÚC
Trnavský kraj

14,88 km

Celkovo chôdza

42

Počet jázd

4,03 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Hrnčiarovce nad Parnou
Štatutárny zástupca
Mgr. Marcel Škorec
Počet obyvateľov
2 232
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 20
Najazdených km/účastníka
0,74 km
Koordinátor mesta
Marcel Škorec
Telefónne číslo
0907878429
VÚC
Trnavský kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Hrnčiarovce nad Parnou
Štatutárny zástupca
Mgr. Marcel Škorec
Počet obyvateľov
2 232
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 20
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Marcel Škorec
Telefónne číslo
0907878429
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2023