Humenné

5 907,67 km

Celkovo na bicykli

1 318

Počet jázd

1 476,92 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Humenné
Štatutárny zástupca
PhDr. Ing. Miloš Meričko
Počet obyvateľov
30 925
Registrovaných tímov/účastníkov
22 / 71
Najazdených km/účastníka
83,21 km
Koordinátor mesta
Mgr. Peter Mižák
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

342,24 km

Celkovo chôdza

153

Počet jázd

92,75 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Humenné
Štatutárny zástupca
PhDr. Ing. Miloš Meričko
Počet obyvateľov
30 925
Registrovaných tímov/účastníkov
22 / 71
Najazdených km/účastníka
4,82 km
Koordinátor mesta
Mgr. Peter Mižák
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

4 178,35 km

Celkovo verejnou dopravou

156

Počet jázd

706,14 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Humenné
Štatutárny zástupca
PhDr. Ing. Miloš Meričko
Počet obyvateľov
30 925
Registrovaných tímov/účastníkov
22 / 71
Najazdených km/účastníka
58,85 km
Koordinátor mesta
Mgr. Peter Mižák
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2023