Jaslovské Bohunice

7 774,24 km

Celkovo na bicykli

672

Počet jázd

1 943,56 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Jaslovské Bohunice
Štatutárny zástupca
Božena Krajčovičová
Počet obyvateľov
2 360
Registrovaných tímov/účastníkov
16 / 49
Najazdených km/účastníka
158,66 km
Koordinátor mesta
Zuzana Kordiaková
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Jaslovské Bohunice
Štatutárny zástupca
Božena Krajčovičová
Počet obyvateľov
2 360
Registrovaných tímov/účastníkov
16 / 49
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Zuzana Kordiaková
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

266,60 km

Celkovo verejnou dopravou

17

Počet jázd

45,06 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Jaslovské Bohunice
Štatutárny zástupca
Božena Krajčovičová
Počet obyvateľov
2 360
Registrovaných tímov/účastníkov
16 / 49
Najazdených km/účastníka
5,44 km
Koordinátor mesta
Zuzana Kordiaková
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2023