Kežmarok

6 155,68 km

Celkovo na bicykli

855

Počet jázd

1 538,92 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kežmarok
Štatutárny zástupca
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
Počet obyvateľov
15 379
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 45
Najazdených km/účastníka
136,79 km
Koordinátor mesta
Dávid Cintula
Telefónne číslo
0940510532
VÚC
Prešovský kraj

25,28 km

Celkovo chôdza

31

Počet jázd

6,85 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kežmarok
Štatutárny zástupca
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
Počet obyvateľov
15 379
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 45
Najazdených km/účastníka
0,56 km
Koordinátor mesta
Dávid Cintula
Telefónne číslo
0940510532
VÚC
Prešovský kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kežmarok
Štatutárny zástupca
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
Počet obyvateľov
15 379
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 45
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Dávid Cintula
Telefónne číslo
0940510532
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2023