Klenovec

4 233,79 km

Celkovo na bicykli

767

Počet jázd

1 058,45 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Klenovec
Štatutárny zástupca
Mgr. Katarína Pribilincová
Počet obyvateľov
3 013
Registrovaných tímov/účastníkov
13 / 45
Najazdených km/účastníka
94,08 km
Koordinátor mesta
Michal Píš
Telefónne číslo
0908965789
VÚC
Banskobystrický kraj

71,12 km

Celkovo chôdza

177

Počet jázd

19,27 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Klenovec
Štatutárny zástupca
Mgr. Katarína Pribilincová
Počet obyvateľov
3 013
Registrovaných tímov/účastníkov
13 / 45
Najazdených km/účastníka
1,58 km
Koordinátor mesta
Michal Píš
Telefónne číslo
0908965789
VÚC
Banskobystrický kraj

2 699,68 km

Celkovo verejnou dopravou

488

Počet jázd

456,25 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Klenovec
Štatutárny zástupca
Mgr. Katarína Pribilincová
Počet obyvateľov
3 013
Registrovaných tímov/účastníkov
13 / 45
Najazdených km/účastníka
59,99 km
Koordinátor mesta
Michal Píš
Telefónne číslo
0908965789
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2023