Kolárovo

6 557,18 km

Celkovo na bicykli

2 833

Počet jázd

1 639,29 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kolárovo
Štatutárny zástupca
Ing. Béla Halász - primátor mesta
Počet obyvateľov
10 516
Registrovaných tímov/účastníkov
27 / 95
Najazdených km/účastníka
69,02 km
Koordinátor mesta
Marta Kürtiová
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

146,24 km

Celkovo chôdza

109

Počet jázd

39,63 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kolárovo
Štatutárny zástupca
Ing. Béla Halász - primátor mesta
Počet obyvateľov
10 516
Registrovaných tímov/účastníkov
27 / 95
Najazdených km/účastníka
1,54 km
Koordinátor mesta
Marta Kürtiová
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kolárovo
Štatutárny zástupca
Ing. Béla Halász - primátor mesta
Počet obyvateľov
10 516
Registrovaných tímov/účastníkov
27 / 95
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Marta Kürtiová
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2023