Komárno

4 211,65 km

Celkovo na bicykli

783

Počet jázd

1 052,91 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Komárno
Štatutárny zástupca
Béla Keszegh
Počet obyvateľov
32 643
Registrovaných tímov/účastníkov
12 / 41
Najazdených km/účastníka
102,72 km
Koordinátor mesta
Béla Keszegh
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

118,73 km

Celkovo chôdza

42

Počet jázd

32,18 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Komárno
Štatutárny zástupca
Béla Keszegh
Počet obyvateľov
32 643
Registrovaných tímov/účastníkov
12 / 41
Najazdených km/účastníka
2,90 km
Koordinátor mesta
Béla Keszegh
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

626,60 km

Celkovo verejnou dopravou

45

Počet jázd

105,90 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Komárno
Štatutárny zástupca
Béla Keszegh
Počet obyvateľov
32 643
Registrovaných tímov/účastníkov
12 / 41
Najazdených km/účastníka
15,28 km
Koordinátor mesta
Béla Keszegh
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2023