Košice

48 614,52 km

Celkovo na bicykli

6 592

Počet jázd

12 153,63 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Košice
Štatutárny zástupca
Jaroslav Polaček
Počet obyvateľov
227 458
Registrovaných tímov/účastníkov
152 / 506
Najazdených km/účastníka
96,08 km
Koordinátor mesta
Marián Švekuš
Telefónne číslo
-
VÚC
Košický kraj

4 778,01 km

Celkovo chôdza

2 417

Počet jázd

1 294,84 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Košice
Štatutárny zástupca
Jaroslav Polaček
Počet obyvateľov
227 458
Registrovaných tímov/účastníkov
152 / 506
Najazdených km/účastníka
9,44 km
Koordinátor mesta
Marián Švekuš
Telefónne číslo
-
VÚC
Košický kraj

34 274,52 km

Celkovo verejnou dopravou

1 937

Počet jázd

5 792,39 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Košice
Štatutárny zástupca
Jaroslav Polaček
Počet obyvateľov
227 458
Registrovaných tímov/účastníkov
152 / 506
Najazdených km/účastníka
67,74 km
Koordinátor mesta
Marián Švekuš
Telefónne číslo
-
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2023