Krásno nad Kysucou

496,30 km

Celkovo na bicykli

109

Počet jázd

124,07 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Krásno nad Kysucou
Štatutárny zástupca
Krásno nad Kysucou
Počet obyvateľov
6 616
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 4
Najazdených km/účastníka
124,07 km
Koordinátor mesta
Mgr. Zuzana Zuzčáková Gacíková, PhD.
Telefónne číslo
-
VÚC
Žilinský kraj

0 km

Celkovo chôdza

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Krásno nad Kysucou
Štatutárny zástupca
Krásno nad Kysucou
Počet obyvateľov
6 616
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 4
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Mgr. Zuzana Zuzčáková Gacíková, PhD.
Telefónne číslo
-
VÚC
Žilinský kraj

0 km

Celkovo verejnou dopravou

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Krásno nad Kysucou
Štatutárny zástupca
Krásno nad Kysucou
Počet obyvateľov
6 616
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 4
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Mgr. Zuzana Zuzčáková Gacíková, PhD.
Telefónne číslo
-
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2023